Jezdecký oddíl

  • Pro děti, pro které nejsou koně jen další zajímavý kroužek, ale něco, čemu se chtějí opravdu vážně a naplno věnovat.
  • Pomáháme dětem stát se opravdovými koňskými profesionály, učíme je řešit nezvyklé situace, vychovávat a trénovat koně i sebe.
  • Motivujeme je k stanovování si konkrétních cílů a podporujeme je na cestě k jejich dosažení.
  • Snažíme se, aby měly co nejširší rozhled v "koňském světě", aby znaly různé disciplíny a poznávaly své možnosti.

O Oddílu

Na rozdíl od Špalíčku pomáháme dětem v PonyPros jen minimálně a máme na ně větší nároky při ježdění i při práci okolo koní. Počet našich "pony profíků" je nízký, máme tak možnost přistupovat ke členům individuálně, učíme je fungovat jako jeden tým a vidět výhodu v tom, že jsou rozdílní. Atmosféra mezi dětmi je pro nás velmi důležitá, vedeme je k tomu, aby spolupracovaly, aby šikovnější pomáhaly slabším, aby se navzájem nesrážely, ale naopak motivovaly a podporovaly. Neustále se tak zlepšují jejich komunikační dovednosti, schopnost řešit spory i předávat získané zkušenosti dalším - zkušenější děti pomáhají s výukou mladších.

Členství v PonyPros

Pro koho: Pro pokročilejší jezdce starší 12ti let (mladší po domluvě).

Kdy

  • soboty od 10:00 jezdecké hodiny, práce s mladými koňmi a práce ze země
  • první neděle v měsíci od 10:00 jezdecké hodiny pro jezdce s vlastním koněm
  • kdykoli po domluvě s dětmi, které mají předplacený celý měsíc

Cena

  • 200,- Kč / jezdec - společná hodina, max. 6 jezdců
  • 600,- Kč / jezdec - individuální hodina
  • 2.000,- Kč celý měsíc - z toho je možné polovinu odpracovat na brigádách (pomoc s krmením, kydáním a výukou nejmenších)

Brigády: Každý člen má na starosti určitou výstroj, kterou musí pravidelně kontrolovat a minimálně jednou měsíčně pečlivě umýt a namazat. Jednou za čas může být vyhlášená brigáda, pokud se jí ze závažných důvodů nemůže někdo zúčastnit, očekáváme, že to vynahradí prací jindy. Brigády se zpravidla týkají akcí jako velké kydání výběhu, gruntování sedlovny, oprava ohrady nebo výroba a údržba materiálu na jízdárně.

Metodika

Výuka jízdy se přizpůsobuje věku a schopnostem jezdce, děti učíme podle francouzské metodiky GalopsⓇ a využíváme prvky školy hrou Lindy Tellington-Jones a metodiku zakladatelky PonyPros Kali Kiger. Základem jízdy na koni je rovnováha a uvolněný, nezávislý sed získaný různými gymnastickými a akrobatickými cviky. Základem práce ze země je porozumněmí koňské řeči těla, sociálnímu chování a přirozeným reakcím. Děti získávání znalosti i z oblasti teorie tréninku, učí se přemýšlet v souvislostech, rozumnět tomu, k čemu se jaké jízdárenské a gymnastické cviky využívají, jak poznat, jestli je kůň provádí správně a jak to v případě potřeby opravit. Srozumitelnou formou tak získávají základní informace anatomii a biomechanice jízdy na koni. 

V hodinách nikdy nemícháme moc věcí na jednou, výuka je pak spíše kontraprodukivní - každá hodina má určitý cíl a výuka postupně buduje na tom, co už dítě umí. Výuka tak místy zdánlivě postupuje pomalu, ale výsledkem jezdec, který je citlivý a samostatný, umí cíleně pracovat s koněm i se svým tělem. Jezdec, který není dokonalý, ale vidí své chyby a ví, jak se je snažit odstranit. Dobrý jezdec není ten, který usedí každý hrb a vyhození, ale jezdec, který dokáže podobné situace řešit a předcházet jim.

Jízda na koni

Děti se vždy rozcvičí a připraví si poníka ze země, dle typu hodiny ho zahřejí na lonži nebo protáhnout akademickou prací na ruce. Hodiny jsou vždy zaměřené na drezurní práci, skokovou gymnastiku nebo trénink pony games. Dle náplně hodiny děti zlepšují své jezdecké dovednosti, jejichž základ je uvolněný sed, učí se nechytat se koně rukama ani nohama, ale udržet stabilní rovnováhu ve všech chodech a poté i nad skokem. Učí se vést koně sedem a poté i využívat holeně k ovládání zádě. Od počátku se učí požívat otěže smyslupně k ohýbání a protahování koně, nikoli k řízení! Pokročilejší se učí koně shromážit sedem a využít otěže kromě ohýbání i ke klenutí týlu. Výuku prodkládáme pravidelně i prací v terénu, pohodovými vyjížďkami a učením poníků cirkusovým kouskům nebo prací ve volnosti, horse agility apod. Trénink je  velmi pestrý - vyhovuje to tak dětem i poníkům :)

Práce ze země

Všechny děti se učí i pracovat s koňmi ze země, protahují je, ohýbají a učí se základy akademické práce. Lonžují, učí se koně vést i na lonži v korektním sestavení, navést ho na kavalety, udržet rytmus nebo shromážděně nacválat. Pracují s koňmi ve volnosti, učí je cirkusové kousky, zodolňují je na různé "bubáky", skáčou ve volnosti gymnatické řady nebo jen tak pro radost zdolávají různé překážky při horse agility. Učí se pro děti to nejtěžší - chvílemi nic neočekávat, nic nevyžadovat, jen si s koněm hrát, prostě s ním být a taky někdy přistupovat na jeho náladu a nápady.